เลขบัญชี

หมายเลขบัญชี ของ สถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิม New TM  เพื่อกิจการต่างๆมีดังนี้

ชื่อบัญชี มูลนิธิฮัมซะฮ์  เพื่อ สถานี 
ธนาคาร กลิกรไทย  หมายเลข  005-125-2209
ธนาคาร อิสลาม      หมายเลข  032-110-5877

ชื่อบัญชี มูลนิธิฮัมซะฮ์  เพื่อ เด็กกำพร้า
ธนาคาร กลิกรไทย  หมายเลข  005-125-0397
ธนาคาร อิสลาม      หมายเลข 032-110-5869

ชื่อบัญชี มูลนิธิฮัมซะฮ์  เพื่อ ฮัจย์ และอุมเราะฮ (ต่ออายุ สมาชิก)
ธนาคาร กลิกรไทย  หมายเลข  005-125-5062
ธนาคาร อิสลาม     หมายเลข 032-110-5893

ชื่อบัญชี นิวทีเอ็ม (สินค้า และบริการ)
ธนาคาร กลิกรไทย  หมายเลข  005-125-5062

ชื่อบัญชี มัสยิดอันวาริสซุนนะฮ์   (เพื่อมัสยิดฯ)
ธนาคาร กรุงไทย   หมายเลข  062-023-4822